O kancelarii

W celu zapewnienia efektywności prowadzonych postępowań kancelaria obsługuje następujące systemy informatyczne usprawniające egzekucję:


Ognivo system służący do elektronicznego wyszukiwania oraz zajmowania rachunków bankowych dłużnika


EPU możliwość egzekwowania roszczeń stwierdzonych w elektronicznych tytułach wykonawczych


Komornik Online system umożliwiający wierzycielowi bezpośredni wgląd do postępowań egzekucyjnych prowadzonych z jego wniosku


CEPIK elektroniczny system umożliwiający uzyskiwanie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców o pojazdach mechanicznych dłużnika


EKW system służący do elektronicznego wyszukiwania oraz zajmowania nieruchomości dłużnika

PUE ZUS system umożliwiający dokonywanie elektronicznych zapytań do zbioru danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

CPD elektroniczny dostęp do rejestru przedsiębiorców


CEIDG elektroniczny dostęp do rejestru przedsiębiorców