Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości (art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji – Dz. U. Nr 133, poz. 882, ze zm.).

W przypadku wyboru komornika w w/w trybie, na wniosku egzekucyjnym należy wpisać, iż „wyboru komornika dokonano na podstawie art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji”.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Piotr Wróbel jest właściwy dla egzekucji z nieruchomości dla następujących miejscowości:

  • Powiat Gryficki Miasto i Gmina Gryfice,
  • Miasto i Gmina Płoty,
  • Miasto i Gmina Trzebiatów,
  • Miejscowość i Gmina Rewal,
  • Miejscowość i Gmina Karnice,
  • Miejscowość i Gmina Brojce.